En användarcentrerad
UX-designer

Hej! Jag heter Erik och jobbar som UX-designer. Tillsammans med mina uppdragsgivare tar vi fram lösningar för optimal användarupplevelse, som kombinerar användarnas behov & mål med affärskritiska mål, samt med teknik och interna resurser.

Det här kallas för användarcentrerad design, eller att helt enkelt arbeta kundcentrerat. Jag hjälper er att komma igång med en smidig, konkret och effektiv metodik som levererar optimal affärsnytta. Ni som företag får lära er hur Design Thinking kan förbättra både er affär, men också hela er organisation.

UX (User Experience) ”flyter” mellan olika discipliner. Du kanske känner till begrepp som UX design, UX research, tjänstedesign, CX (Customer Experience), Lean, Agilt, Google’s Design Sprint och liknande. Egentligen är alla dessa begrepp bara olika och snarlika tillvägagångssätt, för att på ett effektivt och agilt sätt arbeta med design och innovation. En Design Thinking-process kan göras under en månad. Eller under en vecka. Eller inom en timme. Det handlar inte främst om formatet – utan om resultat och att optimera effekt.

Befria dig själv och dina kollegor från ineffektiva möten, rädslan för att misslyckas, och från alla risker som ni omedvetet tar utifrån ett åsiktscentrerat arbetssätt. Ni vill känna motivation, engagemang, och att få arbeta med något roligt & meningsfullt med tydlig effekt. Så låt oss ta steget dit tillsammans.

Jag hjälper dig att:

 • Sätta upp ett kundcentrerat arbetssätt inom ert företag
 • Lära ut effektiv metodik till såväl ledning som olika team
 • Samla produkt-, IT- och säljteam med en gemensam vision
 • Kombinera era kunders behov, med era affärsmål & resurser

Vad du får:

 • Tydlig, mätbar ROI (avkastning på din investering)
 • Motiverade kollegor, och färre bortkastade möten
 • Tydlig riktning & effektivitet inom organisationen
 • Hållbar tillväxt genom ökad kundlojalitet

Se hela mitt CV samt rekommendationer på LinkedIn.

Kontakta mig

Jag är egentligen mer av en tjänstedesigner, än en UX-designer

Jag har jobbat med en mängd olika sorters företag och branscher under mina 13 år som designer. Just termen ”UX” (User Experience) eller ”CX” (Customer Experience) kan vara missvisande, eftersom vissa felaktigt tolkar det som något som enbart rör designen av ett gränssnitt.

UX handlar om att samla tvärfunktionella kompetenser, och sammanställa deras perspektiv till ett resultat som blir det bästa tänkbara för användaren, dvs kunden. Det handlar såklart om att leverera enastående användarupplevelser till användarna. Men också om alla de osynliga aspekterna & processerna som sker i bakgrunden av alla beröringspunkter; hur ert affärsverktyg fungerar, hur er kundtjänst hanterar feedback & synkar detta med sälj, och hur dina kollegor kan arbeta för att leverera ett högt affärsvärde genom att fokusera på kundens perspektiv.

Idéen om en ”UX-expert” är något av en lögn. Det finns inget sådant som generellt ”bra” eller ”dålig” UX. User Experience kan inte appliceras som ett ”polerat lager” ovanpå er organisation eller produkt. Det måste sömlöst integreras i er verksamhet och dagliga arbete, för att kunna ge maximal effekt.

UX design course and workshop

Foto: Gabriella Gonzalez Carvajal

 

Jag lär dig jobba med mina metoder:

 • Research, användarstudier, intervjuer, testning & prioritering
 • Kundresor och empatikartläggning, kravställning etc
 • Byggandet av en delad vision & value proposition
 • En agil arbetsprocess baserad på verkliga insikter
 • MVP-prototyper, wireframes, storyboards etc
 • UX-driven gränssnittsdesign (UI) & designsystem

Steg i att förvandlas till en kundcentrerad organisation

Mina kunder anlitar mig för att de vill bli kundcentrerade på riktigt

De känner sig ofta fastlåsta i sina strukturer – i rädslan för misstag, i svårigheter i att fatta underbyggda beslut, och i brist på fungerande metoder för att skapa förändring. Utifrån min erfarenhet, befinner sig de allra flesta företag & deras anställda i ett läge som jag kallar för ”åsiktscentrerat”. Det är motsatsen till användarcentrerat.

När företag baserar allt de gör på åsikter och antaganden, blir såklart riskerna i varje större beslut eller förändring, extrem. I ett möte med 10 närvarande personer, som alla arbetar utifrån ett åsiktscentrerat förhållningssätt, så har man 10 olika åsikter att förhålla sig till. Det tar en evighet att komma framåt.

Ingen gillar bortkastade möten

Att försöka skapa förändring utifrån 10 olika åsikter är utmattande, och kontraproduktivt. Det är det här som leder till alla dessa tröttsamma, oändliga möten som ALLA avskyr. De möten som du lämnar med uppmaningen ”bra, du tar action på det här”, men du har ingen aning om vad som ska göras.

Det är här vi behöver flytta fokus och samlas kring ett enda perspektiv som kan ge oss mesta möjliga värde tillbaka. Och detta är såklart det användarcentrerade perspektivet – dvs kundens, och dennes förhållande till affären. Ett användarcentrerat arbetssätt med en konkret metodik, hjälper dig och dina kollegor att arbeta effektivt och prioritera utifrån affärsnytta (i stället för ett isolerat ego-driv mot en julbonus).

Misaligment in meetings

Att bygga en gemensam vision och en delad förståelse

För att kunna arbeta effektivt mot målet med större kundnytta, förbättrad användarupplevelser och ökad affärsnytta, måste vi börja med att bygga en djupare förståelse och empati för de vi designar för. Alltså för användarna = era kunder. Genom att studera deras beteenden, definiera deras behov och kartlägga världen omkring dem, kan vi börja bygga upp visuella representationer kring deras beteendemönster och handlingar. Det är här metoder som kundresor, service blueprints och liknande kommer in.

Vilka är dina kunders största ”gains & pains” dvs vad är deras största behållning samt frustration, och framförallt – när, hur och var uppstår dessa? Hur kan vi förbättra? Var ska vi börja? Detta och många fler frågor blir mycket enklare att svara på, när alla i er organisation kan enas och rikta in sig utifrån en delad förståelse för er kund.

Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du detta samt övriga villkor